Dla doktorantów

Zachęcam do  zmierzenia się z napisaniem doktoratu! Może to być wspaniała przygoda intelektualna, szansa na zdobycie doświadczenia naukowego, a także spotykania ciekawych ludzi. Z pewnością jest to ogromny wysiłek, ale też satysfakcja.

Obecnie chętnie objęłabym opieką promotorską osoby zainteresowane badaniami dotyczącymi polskiej polityki zagranicznej. Temat fascynujący i ważny.

Polecam szczegółowe informacje na temat trybu przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora nauk społecznych w zakresie socjologii lub nauki o polityce:

http://www.isppan.waw.pl/subpage/radanaukowa/sub/procedury/files/dok/doktorat.pdf