O mnie

Pracuję na stanowisku profesora w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Z tym instytutem jestem związana zawodowo nieprzerwanie od 1999 roku.

Od 2022 roku kieruję projektem pt. Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza przy ISP PAN.

W styczniu 2023 roku zostałam wybrana przez Radę Naukową ISP PAN na członka Komisji Etyki Rady Naukowej ISP PAN. Zostałam sekretarzem tej komisji.

Od lipca 2021 do grudnia 2022 roku byłam kierownikiem Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich ISP PAN.

W latach 2012-2018 pracowałam równocześnie jako wykładowca na stanowisku profesora w Uczelni Łazarskiego.

W kwietniu 2012 roku zdobyłam stopień doktora habilitowanego

W grudniu 2002 roku  uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o polityce.

Jestem absolwentką  Instytutu Stosunków Międzynarodowych WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego (uzyskałam tytuł magistra) oraz  Szkoły Głównej Handlowej (uzyskałam tytuł magistra). Studiowałam także w Institut d’Etudes Politiques de Paris dzięki stypendium TEMPUS.