O mnie

Obecnie pracuję na stanowisku profesora w Zakładzie Europy Środkowo-Wschodniej w Instytucie Studiów Politycznych PAN oraz na Uczelni Łazarskiego.

Jestem absolwentką Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz  Szkoły Głównej Handlowej, studiowałam także w Institut d’Etudes Politiques de Paris dzięki stypendium TEMPUS.

W grudniu 2002 r.  zdobyłam stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o polityce, w kwietniu 2012 – stopień doktora habilitowanego.