O mnie

Pracuję na stanowisku profesora w Zakładzie Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Z tym zakładem kierowanym przez prof. dr hab. Wojciecha Roszkowskiego jestem związana zawodowo nieprzerwanie od 1999 roku.

W latach 2012-2018 pracowałam równocześnie jako wykładowca na stanowisku profesora w Uczelni Łazarskiego.

W kwietniu 2012 roku zdobyłam stopień doktora habilitowanego

W grudniu 2002 r.  uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o polityce.

Jestem absolwentką  Instytutu Stosunków Międzynarodowych WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego (uzyskałam tytuł magistra) oraz  Szkoły Głównej Handlowej (uzyskałam tytuł magistra). Studiowałam także w Institut d’Etudes Politiques de Paris dzięki stypendium TEMPUS.