Nagrody

W 2003 r. otrzymałam nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską, a w latach 2004-2005 zostałam uhonorowana Stypendium dla Młodych Naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.