Nagrody

W 2018 roku otrzymałam nagrodę Rektora Uczelni Łazarskiego za bardzo wysokie osiągnięcia w dydaktyce w roku akademickim 2017/2018.

W latach 2004-2005 zostałam uhonorowana Stypendium dla Młodych Naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

W 2003 roku otrzymałam nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską.