Zainteresowania badawcze

Polityka zagraniczna Polski

Współpraca regionalna w Europie Środkowej

Inicjatywa Trójmorza, Grupa Wyszehradzka

Bezpieczeństwo Polski w zmieniającym się ładzie wielobiegunowym