Zainteresowania badawcze

  1. polityka zagraniczna Polski; analiza na poziomie systemu międzynarodowego, państwa, indywidualnego decydenta; wpływ polaryzacji sceny politycznej na mechanizmy decyzyjne;
  2. bezpieczeństwo Polski w zmieniającym się ładzie wielobiegunowym
  3. współpraca regionalna w Europie Środkowo-Wschodniej; ewolucja Grupy Wyszehradzkiej

 

grafika:

? coś związane z tematyką (zdjęcia/grafika)