Archiwa kategorii: Bez kategorii

Zapraszam do lektury!

Zachęcam do przeczytania:

Agnieszka Orzelska-Stączek, New wave of regional cooperation in Central Europe as a response to new threats, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2020, z. 1, s. 79-97.

Agnieszka Orzelska-Stączek, Od Europy Środkowo-Wschodniej ku Europie Środkowej: nazwa regionu w polskim dyskursie akademickim, w: A. Orzelska-Stączek (red.) Wschód Zachodu? Szukając tożsamości Europy Środkowej. Księga jubileuszowa z okazji 50.rocznicy pracy naukowej prof. dr. hab. Wojciecha Roszkowskiego, ISP PAN, 2022, https://www.researchgate.net/publication/365767134_Od_Europy_Srodkowo-Wschodniej_ku_Europie_Srodkowej_nazwa_regionu_w_polskim_dyskursie_akademickim#fullTextFileContent

Agnieszka Orzelska-Stączek, Ministrowie spraw zagranicznych Polski w latach 2005-2014: Stefan Meller, Anna Fotyga, Radosław Sikorski, Warszawa ISP PAN 2016, link: http://orzelska.eu/pdf/ksiazka-orzelska.pdf 

Agnieszka Orzelska-Stączek., Problem instytucjonalizacji współpracy regionalnej w Europie Środkowej na przykładzie Inicjatywy Trójmorza i Funduszu Trójmorza, „Analizy Międzynarodowe”, nr 2 (4) 2022, https://www.ecpp.org.pl/wp-content/uploads/2023/03/analizy-miedzynarodowe_2023-4-final.pdf